[Puisi] Geguritan

Ge-gu-ri-tan
dening : Junaidi

Geguritan sing tak gawe iki
Guneman ati lan rasaku
Rining dalan uripku
Tan saya suwe kok tansaya rancu

Genah ra nggenah durung tak pikirna, duh
Gusti, kula ntuwun pangapurane
Ri-ri dosa iki wis akeh nyeprut awakku
Tanda pangabektiku iki mung pangucap tobat

Kabeh iku durung bisa ngowah tumindakku
Yen mung nganggo geguritan lan donga
tanpa laku

Advertisements